เขียนโปรแกรมย้อนยุคไปกับภาษา Pascal

ภาษ Pascal เป็นภาษาที่เหมาะสำหรับการหัดเขียนภาษาเชิงโครงสร้าง  โดยหากต้องการเขียนโปรแกรม Pascal สิ่งแรกที่ต้องคือ โปรกรมที่จะใช้เขียนและคอมไพล์ สามารถโหลดได้ที่