การพิมพ์สัญลักษณ์ ~ % ` _ บนระบบปฏิบัติการ MS Windows

วิธีการพิมพ์สัญลักษณ์ ~ % ` _  ใน windows มีดังนี้

 • วิธีพิมพ์สัญลักษณ์ตัวหนอน ~ (Grave Accent)
  ให้เลือกภาษาที่พิมพ์ปัจจุบันเป็นภาษาอังกฤษ จากนั้นกด Shift + ปุ่ม ~ ค้างไว้ประมาณ 1 วินาที
 • วิธีพิมพ์สัญลักษณ์เปอร์เซ็น % (Percent)
  ให้เลือกภาษาที่พิมพ์ปัจจุบันเป็นภาษาไทย กด Shift + ปุ่ม ~ ค้างไว้ประมาณ 1 วินาที แต่ถ้าหากใช้ % บนเลข 5 จะสะดวกกว่า
 • วิธีพิมพ์สัญลักษณ์ ` (Back Quote)
  ให้เลือกภาษาที่พิมพ์ปัจจุบันเป็นภาษาอังกฤษ จากนั้น กดปุ่ม Windows + ปุ่ม ~ ค้างไว้ประมาณ 1 วินาที
 • วิธีพิมพ์สัญลักษณ์ _ (Under Score)
  ให้เลือกภาษาที่พิมพ์ปัจจุบันเป็นภาษาไทย จากนั้นกดปุ่ม Windows + ปุ่ม ~ ค้างไว้ประมาณ 1 วินาที หรือใช้ปุ่มเลข ๘ จะสะดวกกว่าครับ

โปรแกรมจำลองระบบอัตโนมัติ FlexSim: 3D Simulation Modeling and Analysis Software

โปรแกรมจำลองระบบอัตโนมัติ FlexSim เป็นชุดโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบ และจำลองการทำงานของระบบอัตโนมัตในรูปแบบ 2D และ 3D

Simulation of the sample by Flexsim software.... | Download Scientific Diagram

Macbook ขึ้นรูปโฟลเดอร์ มีวิธีแก้ไขอย่างไร?

Macbook ขึ้นรูปโฟลเดอร์ มีวิธีแก้ไขอย่างไร?

อ้างอิง : https://www.bbmac-service.com/post/macbook-show-floder

iMAC ขึ้นรูปโฟลเดอร์ เกิดจาก Harddisk หรือ SSD ของเครื่องไม่สามารถใช้งานได้ หรืออาจเกิดจากไม่มีระบบปฏิบัติการ MacOS ติดตั้งอยู่ เช่น การเปลี่ยน HardDisk เป็น SSD

หากคุณเจอกับปัญหา Macbook ขึ้นรูปโฟลเดอร์ นั้นควรแก้ไขอาการเบื้องต้นด้วยตัวเองก่อนที่จะนำไปศูนย์รับซ่อม

ในกรณีที่ Macbook ขึ้นรูปโฟลเดอร์ สามารแก้ไขเบื้องต้นได้ดังนี้

1. รีเซ็ต NVRAM หรือ PRAM หากคุณพบปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าหรืออื่นๆ การรีเซ็ตอาจช่วยได้ อย่างเช่นในกรณีที่ Macbook ขึ้นรูปโฟลเดอร์ ปรากฏเครื่องหมายคำถามขึ้นไม่สามารถเข้าระบบได้ การรีเซ็ต NVRAM หรือ PRAM สามารถทำได้โดยการ ปิดเครื่อง Mac จากนั้นเปิดเครื่องอีกครั้ง แล้วกดปุ่มสี่ปุ่มพร้อมกันค้างไว้ทันที ได้แก่ (Option + Command + R + P) ค้างไว้ประมาณ 20 วินาที ในระหว่างนี้เครื่อง Mac จะรีสตาร์ท

 • สำหรับ Mac ที่มีเสียงตอนเปิดเครื่อง คุณสามารถปล่อยปุ่มได้หลังจากที่ระบบเล่นเสียงเริ่มต้นระบบครั้งที่ 2

2. ในกรณีที่ทำการ รีเซ็ต NVRAM หรือ PRAM ไปแล้ว Macbook ขึ้นรูปโฟลเดอร์ ยังไม่สามารถเข้าระบบได้ ให้กดปุ่มเปิดปิด ค้างไว้ 10 วินาที จนกว่า เครื่องจะดับลง จากนั้นให้ทำการรีเซ็ต SMC ดูโดยการกดปุ่ม (Shift + Control + Option + Power) ค้างไว้ 10-15 วินาที แล้วค่อยเปิดเครื่องขึ้น

3. หากรีเซ็ตระบบไปหมดแล้วแต่ยังไม่สามารถใช้งานเครื่องได้ตามปกติ ให้ทำการ Repair Disk ตอนเปิดเครื่อง กด Option ค้างไว้ แล้วมันจะขึ้นมาให้เราเลือกว่าจะบูทเข้าอันไหน ให้เลือก Recovery Disk ต่อเน็ตผ่าน Wifi หรือต่อสายแลน แล้ว Repair Disk แต่หากกด Option ค้างไว้ Macbook ขึ้นรูปโฟลเดอร์ ยังไม่สามารถทำการแก้ไขได้ แนะนำให้นำเครื่องไปตรวจเช็ค เพราะอาจจะมีปัญหาที่ระบบ OS หรือ ฮาร์ดดิสเสีย ในกรณีนี้ควรนำเครื่อง Macbook ขึ้นรูปโฟลเดอร์ ไปให้ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจเช็คและวิเคราะห์ประเมินอาการพร้อมดำเนินการแก้ไขปัญหาให้

วิชาการฝึกปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1 (1-2562)

เอกสารประกอบวิชา การฝึกปฏิบัติทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
คำอธิบายรายวิชา [กำลังปรับปรุง]

Internet of Things คืออะไร ????

Internet of Things  คือ สภาพแวดล้อมที่ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ มีการถ่ายโอนข้อมูลร่วมกันผ่านเครือข่าย โดยไม่จำเป็นต้องใช้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคลหรือระหว่างบุคคลกับคอมพิวเตอร์  ซึ่ง Internet of Things พัฒนามาจากเทคโนโลยีไร้สาย (wireless technology) ระบบเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค (micro-electromechanical systems : MEMS) และอินเทอร์เน็ต ซึ่งคำว่า Things ใน Internet of Things นั้น หมายถึง อุปกรณ์ต่างๆ ที่อ้างอิงได้ด้วยเลขไอพี (IP address) และมีความสามารถในการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างกันได้ผ่านเครือข่าย สรุปให้เข้าใจง่ายๆ Internet of Things ก็คือ เทคโนโลยีที่ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นั่นเอง

อ้างอิงข้อมูลจาก : http://oho.ipst.ac.th/internet-of-things/

Expect

Expect is a tool for automating interactive applications. Expect was constructed using Tcl, a language library designed to be embedded into applications.

Example code :

# Assume $remote_server, $my_user_id, $my_password, and $my_command were read in earlier
# in the script.
# Open a telnet session to a remote server, and wait for a username prompt.
spawn telnet $remote_server
expect "username:"
# Send the username, and then wait for a password prompt.
send "$my_user_id\r"
expect "password:"
# Send the password, and then wait for a shell prompt.
send "$my_password\r"

Reference : https://en.wikipedia.org/wiki/Expect

Bootstrap คืออะไร

วิธีสร้างโครงหน้าเว็บและปรับแต่งรายละเอียด เดี๋ยวนี้ทำได้ง่ายขึ้นโดยใช้ Bootstrap ลองเข้าไปอ่านดูครับ ในเว็บมีการสอนใช้งานเบื้องต้นด้วยครับ => Bootstrap คืออะไร + สอนวิธีใช้แบบเข้าใจง่าย  ปัจจุบันเวอร์ชั่น 3 กว่าๆ แล้ว http://getbootstrap.com/