เขียนโปรแกรมย้อนยุคไปกับภาษา Pascal

ภาษ Pascal เป็นภาษาที่เหมาะสำหรับการหัดเขียนภาษาเชิงโครงสร้าง  โดยหากต้องการเขียนโปรแกรม Pascal สิ่งแรกที่ต้องคือ โปรกรมที่จะใช้เขียนและคอมไพล์ สามารถโหลดได้ที่

การใช้ประมวลผลภาพ โดยใช้ Emgu ร่วมกับ Visual C#

การใช้ประมวลผลภาพ โดยใช้ Emgu ร่วมกับ Visual C# ซึ่งเป็นการนำ Library ของ OpenCV มาทำงานบน Visual C# สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้จากเว็บ
http://www.emgu.com/