การพิมพ์สัญลักษณ์ ~ % ` _ บนระบบปฏิบัติการ MS Windows

วิธีการพิมพ์สัญลักษณ์ ~ % ` _  ใน windows มีดังนี้

 • วิธีพิมพ์สัญลักษณ์ตัวหนอน ~ (Grave Accent)
  ให้เลือกภาษาที่พิมพ์ปัจจุบันเป็นภาษาอังกฤษ จากนั้นกด Shift + ปุ่ม ~ ค้างไว้ประมาณ 1 วินาที
 • วิธีพิมพ์สัญลักษณ์เปอร์เซ็น % (Percent)
  ให้เลือกภาษาที่พิมพ์ปัจจุบันเป็นภาษาไทย กด Shift + ปุ่ม ~ ค้างไว้ประมาณ 1 วินาที แต่ถ้าหากใช้ % บนเลข 5 จะสะดวกกว่า
 • วิธีพิมพ์สัญลักษณ์ ` (Back Quote)
  ให้เลือกภาษาที่พิมพ์ปัจจุบันเป็นภาษาอังกฤษ จากนั้น กดปุ่ม Windows + ปุ่ม ~ ค้างไว้ประมาณ 1 วินาที
 • วิธีพิมพ์สัญลักษณ์ _ (Under Score)
  ให้เลือกภาษาที่พิมพ์ปัจจุบันเป็นภาษาไทย จากนั้นกดปุ่ม Windows + ปุ่ม ~ ค้างไว้ประมาณ 1 วินาที หรือใช้ปุ่มเลข ๘ จะสะดวกกว่าครับ